Electrolux Design Lab

I flera år har vi på Acron varit med och tillverkat modeller, prototyper och idéer för Electrolux Design Lab.

Electrolux Design Lab är en global designtävling för alla världens designstudenter som genomförts varje år sedan 2003. Tävlingen går ut på att ta fram och presentera de mest innovativa och banbrytande idéerna för framtidens hushåll utifrån ett årligt tema. Varje år utmanas studenterna att skapa koncept som är relevanta för tiden och som ska väcka frågor om vad design kommer vara och innebära i framtiden.

På Acron har vi fått förtroendet att ta fram alla projektets prototyper som visas upp vid prisutdelningen i Paris och som sedan turnerar runt världen i olika sammanhang.

Då designstudenternas idéer är visionära och ofta helt nydanande ställer det höga krav på oss som prototyptillverkare. Samtliga modeller är tekniskt svåra att producera. De ska lackeras efter specifika krav och innehåller en mängd olika typer av grafik. En stor utmaning ligger i att underlag och verklighet inte alltid stämmer överens. Då gäller det att komma fram med en lösning som gör projektet möjligt att genomföra. Det är mycket erfarenhet som krävs för att få allt att klaffa. Samtidigt gäller det att göra alla modeller så enkla som möjligt utan att det tullar på det faktiska utseendet och den vision som studenten har för sitt projekt. Det är trots allt utställningsmodeller i allra högsta klass som Electrolux ska presentera.

Material

Valet av material och teknik är beroende på modellernas geometri och användningsområde. Därför varierar materialen mellan epoxi, polyamid, plexi, trä, glas, metall, olika lacker och dekaler.

Fakta

Tekniker
SLA, SLS, Lackering, dekaler och polering.

Underleverantörer
Vattenskärning, glas, trä, laserskärning.

Vikt & mått
Från 3x3x3 cm till 100x60x40 cm.

Galleri