3 fördelar med 3D-printade gripdon

3D-printing av gripdon för robotar ger flera stora fördelar. Här listar vi tre faktorer som skiljer sig jämfört med traditionella gripdon med aluminiumstomme.

1. Renare installation

Ett klassiskt gripdon med aluminiumkonstruktion, har slangdragningar för vakuum och luft. Med 3D-printing blir installationen renare med integrerade kanaler. Därmed undviks problem som orsakas av hängande slangar och sladdar.

2. Lägre vikt

Acrons 3D-printade gripdon blir upp till 75% lättare än traditionella motsvarigheter. Därmed kan samma robot lyfta större vikter, eller så har du möjlighet att spara in kostnader genom att använda en mindre robot i produktionen.

3. Korta ledtider

Gripdonet konstrueras efter 3D-underlaget på detaljen och verktyget. På så sätt kan greppet vara klart långt innan verktyget levereras. Provkörningen av verktyget kan utföras under produktionsmässiga förhållanden.

Galleri