Malmö plastteknik, resumé

Till alla er som missade mässan i Malmö kommer här en kort resumé på vad vi visade.

Vi hade valt att lägga fokus på två helt olika projekt med helt olika inriktning. Det vi vill presentera först är ett utvecklingsprojekt där vi varit med från den allra första designmodellen till produktion av den första produktionsserien av ett par tusen detaljer.

Första steget i projektet var en SLA-modell för att verifiera design och konstruktion.

Andra steget blev SLS-modeller för funktionstester av alla ingående komponenter.

Tredje steget vakuumgjutna detaljer i polyuretan för att på ett mer produktionslikt sätt ta fram en nollserie på 20 kompletta set av detaljer för slutmontering och slutverifiering av funktionen ute i fält.

Sista steget gjordes tillsammans med vårt systerföretag Polycron som formsprutade ett antal tusen detaljer där vissa av de ingående komponenterna trycktes med logga och informationstext.

Det andra projektet är ett internt utvecklingsprojekt där vi har använt en SLS-detalj som en bärare för en 2K-gjutning mellan en polyamid och en TPE i en formspruta. Genom att använda en SLS-detalj som bärare kan vi använder en ”omöjlig” geometri för att styra en TPE invändigt i en ihålig konstruktion som inte är möjlig att tillverka på annat sätt än att 3D-printa. Här finns många fördelar och möjligheter. I just det här fallet användes en SLS-detalj i polyamid som fylldes med en TPE. Efter mässan har vi gjort ytterligare tester och fyllt samma SLS-detalj med en ABS.

Se filmen hur vi tillverkar SLS-detaljen,

Tanken med projektet är att visa att det går att printa fram en komplex geometri och använda som stomme för att formspruta på en A-yta med olika material. En komplex SLS-detalj kan ersätta ett antal detaljer och är helt okänslig mot t.ex. underskär och baksläpp.polycron_sls_1

Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka in ett besök där vi berättar mer om hur vi jobbar.

Kenny Johansson

kenny@acron-form.se

Tel. 0371-193 60