Epoxi

Epoxi lämpar sig väl för små geometrier där du behöver mer exakta och detaljerade modeller, både i måttnoggrannhet och skärpa. Detaljer av Epoxi har hög finish redan när detaljen lämnar maskingen samt bättre ytor, skarpare kanter och hörn. Epoxins breda användningsområde och mångsidighet beror också på att materialet är lätt att efterbehandla med både puts och lackering. Det är utan tvekan den snabbaste och enklaste vägen att gå när det kommer till att göra detaljer till produkter som kräver fina ytor med en hög finish.

Fakta

Epoxi är en fotopolymer som är lätt att efterbehandla.

Vanliga användningsområden
Designmodeller, små geometrier 0,5 mm, transparenta detaljer, lyktglas, konceptmodeller, linser, modeller för vindtunneltester, designmodeller, lackerade detaljer, mässmodeller, säljprover, mastermodell för vakuumgjutning och modeller för flödesanalyser

Toleranser
Generellt ± 0,1 %, vid större modeller påverkar geometri och orientering under tillverkningen toleranserna.

Alla material